Wejście dla klientów
Wejście dla partnerów
DIGITLAND Strona główna
Zintegrowane Systemy Zarządzania
DIGITLAND ENTERPRISE
Moduły bazowe
Rachunkowość, finanse
Logistyka
Produkcja
Obsługa transakcji międzynarodowych
Obsługa oddziałów off-line
Obsługa urządzeń zewnętrznych
Moduły specjalistyczne
DIGITLAND SQL
JUNIOR SQL
Reklama
  Firma Produkty Sieć sprzedaży Referencje Kontakt

Narzędzia analityczne

Dla pełnego wykorzystania systemu DIGITLAND ENTERPRISE oferujemy naszym Klientom zaawansowany pakiet analityczny oparty na technologii OLAP (Online Analytical Processing)

Zapewnia on między innymi:
 • Łatwy i skuteczny dostęp do danych
 • Przedstawienie informacji w sposób zrozumiały dla użytkowniaka
 • Obliczenia wzdłuż wymiarów
 • Analizy trendów
 • Tworzenie przekrojów
 • Przejścia do innych wymiarów
Hurtownia danych

Bazą dla analiz jest tzw Hurtownia danych charakteryzująca się cechami:
 • Dane przechowywane w strukturach relacyjnych baz danych
 • Dostęp za pomocą narzędzi spełniających wymagania użytkowników
 • Dane wysokiej jakości
 • Dane historyczne
 • Obszary tematyczne
 • Dane wewnętrzne i zewnętrzne
Wizualizacja danych:
 • Raport - dane wielowymiarowe w formie graficznej.
  Tworzenie przekrojów, zagłębianie poziomu analizy, raporty o wyjątkach, rankingi, analiza: co będzie jeśli...
 • Wykres - dane wielowymiarowe w formie graficznej.
  Wizualizacja trendów, akcentowanie przyrostów, spadków, wskaźników zmian, szybkie porównywanie dwóch zmiennych.
 • Prognoza - przybliżone obliczenie bazujące na wartościach historycznych. Wyniki są przedstawiane graficznie i tabelarycznie.
Strona główna | Firma | Produkty | Sieć handlowa | Referencje | Kontakt | Dla Klientów | Dla Partnerów
Copyright 2001-2006 Digitland s.j. Ostatnia aktualizacja strony: 2006.12.19 - 12:58:25