Wejście dla klientów
Wejście dla partnerów
DIGITLAND Strona główna
Zintegrowane Systemy Zarządzania
DIGITLAND ENTERPRISE
Moduły bazowe
Rachunkowość, finanse
Logistyka
Produkcja
Obsługa transakcji międzynarodowych
Obsługa oddziałów off-line
Obsługa urządzeń zewnętrznych
Moduły specjalistyczne
DIGITLAND SQL
JUNIOR SQL
  Firma Produkty Sieć sprzedaży Referencje Kontakt

Digitland Enterprise

System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE zaawansowany technologicznie i merytorycznie zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP/ERP. System zapewnia największe możliwe bezpieczeństwo pracy, dużą szybkość wykonywania wszystkich operacji, możliwość budowania własnych definiowalnych raportów i zestawień oraz pracę w architekturze otwartej. Aplikacja zaprojektowana jest w architekturze klient/serwer i terminalowej.
DIGITLAND ENTERPRISE oparty jest o RDBMS Oracle dla szerokiego spektrum platform systemowych.
Jest przeznaczony dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bieżąca działalność firmy
System obejmuje całą bieżącą działalność firmy realizując zasadę, że każdy dokument wystarczy wprowadzić do systemu tylko raz. Zapewnia tę zasadę pełna integracja i wzajemne przenikanie się dostępnych modułów.
System umożliwia między innymi:
  • śledzenie zapasów magazynowych
  • monitorowanie współpracy z kontrahentami
  • wielowariantową obsługę sprzedaży
  • prowadzenie kas
  • obsługę importu i eksportu
  • obsługę wielu oddziałów
Zarządzanie operacyjne
System umożliwia uzyskanie
  • rachunków zysków i strat w dowolnym układzie
  • bilansu na "daną chwilę"
Dostępne dane uwzględniają aktualny stan firmy z dokładnością do ostatniego wprowadzonego dokumentu. System umożliwia także sterowanie zapasami magazynowymi i należnościami, ocenę terminowości regulowania należności oraz poziomu i struktury kosztów.
Centra zysków i kosztów w układzie wynegocjowanym w modelu merytorycznym firmy w systemie.

Zarządzanie strategiczne
Moduły wspomagające zarządzanie stwarzają możliwość utworzenia dowolnych zestawień bazujących na planie kont z wykorzystaniem działań matematycznych i funkcji statystycznych. Do dyspozycji użytkownika stworzono szereg dodatkowych funkcji specjalnych. Umożliwiają one zaimplementowanie różnego rodzaju formuł i wskaźników dających obraz stanu firmy.
Archiwa danych umożliwiają uzyskanie zestawień i analiz sprzedaży oraz współpracy z kontrahentami w układzie miesięcznym, kwartalnym lub wieloletnim w postaci syntetycznych tabel.
System umożliwia również współpracę z narzędziami analitycznymi OLAP.

Obsługa układów rozproszonych
System można skonfigurować w oparciu o często bardzo skomplikowane modele opisujące funkcjonowanie firm wielooddziałowych. Obok modelu całkowitego podporządkowania oddziałów centrali dostępne są mechanizmy umożliwiające oddziałom prowadzenie własnej niezależnej od centrali polityki operacyjnej, a także mechanizmy umożliwiające oddziałom otwieranie własnych oddziałów, tworząc układ kaskadowy o teoretycznie nieograniczonej liczbie zagnieżdżeń.

Obsługa specyficznych zagadnień
Digitland przystosował i wdrożył swoje oprogramowanie w wielu firmach o specyficznych wymaganiach. Są to np. stacje obsługi samochodów, salony samochodowe, przedsiębiorstwa serwisowe, hurtownie alkoholi, dystrybutorzy broni, magazyny wysokiego składowania, fundusze leasingowe i inne.Strona główna | Firma | Produkty | Sieć handlowa | Referencje | Kontakt | Dla Klientów | Dla Partnerów
Copyright 2001-2006 Digitland s.j. Ostatnia aktualizacja strony: 2006.12.19 - 12:58:25